Helliku villa

Populaarseim biopuhasti on eramule mõeldud 

Traidenis NV-1

 • Traidenis NV-1 tüüpi bioloogiline olmeheitveepuhasti on mõeldud kodumajapidamiste või muude sarnase otstarbega rajatiste, näiteks köökide, vannitubade, tualettide jne heitvee töötlemiseks.
 • Traidenis NV-1 biopuhasti koosneb kahest ühte paaki ehitatud kambrist. Puhastisse voolav heitvesi siseneb esmalt sisemisse kambrisse ja segatakse seal suruõhu abil aktiivmudaga. Suruõhk on vajalik aktiivmuda elutegevuse ja töödeldud heitvee ringluse toetamiseks. Suruõhku antakse aeraatoriga. Bioloogiline töötlus, st aktiivmudaga töötlemine, põhineb mikroorganismide elutegevusel.
 • Jääkmuda saab eemaldada puhastist mudapumba abil ning sellega saab soovi korral hakkama iga tavaline peremees/perenaine.
Seadme eelised:
 • reovee bioloogiline töötlemine suletud keskkonnas;
 • erinevad mahutavused;
 • kõrgtasemeline töötlemine, eemaldab 95-98% saastest;
 • sisemiste liikuvate osade puudumine, vahetamist vajavate osade puudumine;
 • kergekaaluline klaasfiiber struktuur;
 • vaikne opereerimine ja halva lõhna puudumine;
 • töödeldud vesi on läbipasitev ja haisuvaba;
 • minimaalne elektritarbimine;
 • ei vaja välist filtrisüsteemi;
 • kergesti hooldatav ja automaatne töö;
 • kergesti paigaldatav.