Helliku villa

Tööpõhimõte

Reoveepuhasti osad:
  1. korpus
  2. kaas
  3. biomaterjal
  4. aeraator
  5. sissevoolutoru
  6. äravoolutoru
  7. õhu sisseimemistoru
  8. õhupump

Traidenis NV-1 biopuhasti koosneb kahest ühte paaki ehitatud kambrist. Puhastisse voolav heitvesi siseneb esmalt sisemisse kambrisse ja segatakse seal suruõhu abil aktiivmudaga. Suruõhk on vajalik aktiivmuda elutegevuse ja töödeldud heitvee ringluse toetamiseks. Suruõhku antakse aeraatoriga. Bioloogiline töötlus, st aktiivmudaga töötlemine, põhineb mikroorganismide elutegevusel.

Helliku Villa OÜ on ametlik Traidenis toodete maaletooja Eestis.